Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi

TARAFLAR
Bir tarafta DİGİTERYA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.  firması  diğer taraftan …………………… …………………..  arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.

KONU
İşbu sözleşme Müşteri’nin web sitesini tasarlamak ve oluşturma hizmetlerini yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu web sitesi internet yazılımlarının DİGİTERYA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanması hizmetini kapsamaktadır.

MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1.    Müşteri, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dokümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür.
2.    Müşteri DİGİTERYA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.  tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının DİGİTERYA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder. Bu yazılımların kopyalanması veya üçüncü kişilere verilmesi durumunda müşteri 30.000 TL cezai şart ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.    Müşteri, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu DİGİTERYA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.  hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.
4.    Müşteri, Domain Name Tescili ve Hosting hizmetlerinin kullandırılmasından kaynaklanan yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girecek tüm vergi, harç ve benzeri yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.

DİGİTERYA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.’ nın YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1.    DİGİTERYA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ., Müşteri’nin web sitesi içerikleri için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web tasarımı) hazırlamakla yükümlüdür.
2.    DİGİTERYA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. iş teslim yükümlülüğü, internet sitesine konacak olan dokümanların Müşteri tarafından kendisine teslim edilmesinden itibaren başlar ve 2 ile 3 haftadır. Firma bilgilerini iletilmesinde gecikecek durumlar bu süreyi uzayabilir.
3.    DİGİTERYA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. Müşteri’ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları en kısa süre içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. 
4.    DİGİTERYA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. müşteri için hazırlanmış tasarımdaki mevcut bölümlerdeki değişiklikler (komple tasarım değişikliği gerektirmeyen düzeltmeler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği makul süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme entegre edeceğini beyan eder.
5.    DİGİTERYA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. müşteri tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım değişikliği gerektiren düzeltmeler ve eklentiler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği makul süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ
1.    İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi 1 (bir) yıl olarak belirlenmiştir. Müşteri sözleşmenin sona ermesinden 2 ay öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişse, sözleşme YILLIK WEB SİTESİ HİZMET BEDELİ konusunda aynı şartlarda her yıl 1 yıl daha uzamaya devam eder. Devam eden sözleşmenin koşulları aynı kalır. Ücret ise iş bu sözleşme ile belirlenen ücretin, içinde bulunduğumuz yılın artışı DİGİTERYA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. tarafından belirtilerek müşterinin uygun görülmesi durumunda her yıl artarak devam eder. Her iki taraf da bu hususta mutabıktır.
2.    DİGİTERYA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. tarafından Web Sitesi Yazılım Bedeli bir defa ödenecek olup, 1(bir) yıllık teknik destek hizmeti verilecektir. (Bu ücrete Domain+Hosting ücreti dahil değildir.)
3.    Hizmet bedelinin tamamını iş bu sözleşmenin akdedildiği tarihte ve nakit olarak, ya da EFT/Havale şeklinde ödenecektir. 

FESİH HAKLARI
1.    Ödemelerin tam ve zamanında yapılmaması durumunda (her ne sebeple olursa olsun) DİGİTERYA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. taahhüt ettiği hizmetlerin hepsini ertelemek, durdurmak, iptal etmek ve sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmek hakkına sahiptir. Alınan web sitesi hizmet bedeli müşteriye %30 kesinti yapılarak geri iade edilir.
2.    Müşteri, iş bu sözleşmede belirtilen maddelere aykırı hareket etmesi halinde DİGİTERYA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. yasal yollara başvurulabileceğini ve bu süreçte tüm masrafların da müşteri tarafından ödeneceği kabul ve beyan edilmiştir.
3.    Müşteri, işbu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ya da işbu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, DİGİTERYA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.
4.    Müşteri, hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 2 ay önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir.